Opći uvjeti poslovanja u webshopu

Instrukcije Za Sve plavi logo

Uvjeti korištenja internet trgovine INSTRUKCIJE ZA SVE

Uvjeti korištenja putem internet trgovine INSTRUKCIJE ZA SVE

Informacije o trgovačkom društvu

 • Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić
 • Pirax
 • Mirna 9
 • 10000 Zagreb – Dubrava
 • E-mail web trgovine: info@instrukcijezasve.hr
 • Tel: +385 91 5144 981
 • Registar: Obrtni registar pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba
 • MBS: 97729159
 • OIB: 20236919651
 • Osoba ovlaštena za zastupanje:
  • Matej Franjić

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.instrukcijezasve.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.instrukcijezasve.hr.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s obrtom Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić, Mirna 9, 10040 Zagreb – Dubrava, OIB: 20236919651 (dalje u tekstu: Prodavatelj), u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.instrukcijezasve.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.instrukcije za sve.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

 • Prodavatelj – obrt Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić, Mirna 9, 10040 Zagreb – Dubrava
 • www.instrukcijezasve.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
 • Kupac – svaka pravna osoba ili fizička, punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja Prodavatelja. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje prilikom narudžbe za kupnju digitalnog sadržaja putem web stranice Prodavatelja.
 • Korisnik “www.instrukcijezasve.hr”– svaka osoba koja web stranicu „www.instrukcijezasve.hr” koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
 • Korištenje „www.instrukcijezasve.hr“ – pristup stranici www.instrukcijezasve.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje digitalnog proizvoda putem ”www.instrukcijezasve.hr”.
 • Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, Korisnik komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Opće odredbe Uvjeta korištenja

 1. Nositelj svih prava na internet stranici  www.instrukcijezasve.hr je Prodavatelj. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu. U slučaj postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.
 2. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.
 3. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju oglasa ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene usluga, načina plaćanja, jamstva, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje online kupnje.
 4. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Korisnici ,,www.instrukcijezasve.hr” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca (ime, prezime, e-mail, nadimak, lozinka). Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje je Kupac unio prilikom registracije, dužan je odmah ažurirati korisnički račun kako bi nas obavijestio o nastalim promjenama.
 6. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, cijene usluga, druge podatke vezane uz web trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.instrukcijezasve.hr zbog čega su Korisnici www.instrukcijezasve.hr dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.instrukcijezasve.hr.
 7. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.instrukcijezasve.hr podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.instrukcijezasve.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.instrukcijezasve.hr.
 8. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici usluga koje su postavljene prema informacijama od strane trećih osoba.
 9. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom odabira usluge.
 10. Prodavatelj ulaže u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticira se niti potiče na podnošenje lažnih korisničkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje korisničkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije usluga. Na recenzije ostavljene putem Facebook, Instagram i Google Business Profile računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja usluga može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.instrukcijezasve.hr, pri čemu će kupac unijeti podatke: ime i prezime, e-mail, nadimak, lozinka. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Nakon unosa ovih podataka, registraciju dovršava klikom na polje “Registracija” te na korištenu email adresu dobiva aktivacijski link preko kojega će aktivirati svoj korisnički račun. Korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se upisivanjem korisničkog imena i lozinke na stranici “Prijava”. Za svaku sljedeću kupnju potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.
 2. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 3. Usluge se naručuju putem košarice na stranici www.instrukcijezasve.hr, a mogu ih naručiti samo registrirani korisnici.
 4. Prodavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju uslugu bez obveze davanja obrazloženja. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke usluge ako postoji sumnja na zlouporabu. 

Cijena proizvoda i način plaćanja

 1. Cijene usluga su maloprodajne. Cijene usluga izražene su eurima. Prodavatelj ne obračunava PDV.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedinu uslugu, grupu usluga i/ili za sve usluge, kao i za određeni način plaćanja.
 3. Cijena usluga bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako Prodavatelj poduzima sve kako bi osigurao da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako Prodavatelj otkrije grešku u cijeni neke usluge koju je Kupac naručio, obavijestit će ga što je prije moguće i dati mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe.

Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene usluge platiti Prodavatelju:

 1. Plaćanje Internet bankarstvom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online skeniranjem generiranog 2D barkoda ili utipkavanjem generiranih podataka za plaćanje.
 2. Plaćanje putem KEKS Pay aplikacije. Naručeni proizvodi mogu se platiti putem KEKS Pay aplikacije skeniranjem generiranog QR koda ako se plaćanje vrši putem osobnog računala ili ulaskom direktno u aplikaciju i plaćanjem putem iste ukoliko se plaćanje vrši preko mobilnog uređaja koji ima instaliranu KEKS Pay aplikaciju.

Kupac jamči kako su sve pojedinosti koje je predao u svrhu svoje narudžbe ispravne, te kako je račun kojim vrši uplatu njegovo vlasništvo.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

Sva plaćanja se vrše u eurima.

Račun

Za sva pitanja u vezi računa, kupac se može obratiti na e-mail: info@instrukcijezasve.hr.

Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijene prema izdanoj narudžbi u slučaju da je do iste došlo nenamjernom (tehničkom) greškom u sustavu.

Dostava

Digitalni sadržaj jesu podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku.

Ako drukčije nije ugovoreno, Prodavatelj je dužan isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu bez nepotrebne odgode nakon sklapanja ugovora.

Smatra se da je Prodavatelj ispunio svoju obvezu u pogledu isporuke u trenutku:

 • kada su digitalni sadržaj ili bilo koje sredstvo prikladno za pristup digitalnom sadržaju ili njegovo preuzimanje stavljeni na raspolaganje ili učinjeni dostupnim potrošaču ili fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu;
 • kada je digitalna usluga učinjena dostupnom potrošaču ili fizičkom ili virtualnom uređaju koji je potrošač odabrao u tu svrhu.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste  vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim  elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Sve prigovore, potrošač može poslati elektroničkom poštom na info@instrukcijezasve.hr.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Odgovornost za digitalni sadržaj i/ili digitalne usluge

Odredbe za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga, osim ako je predmet ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju ugovora o kupoprodaji, neovisno o tome isporučuje li takav digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu prodavatelj ili treća strana.

U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Prodavatelj je odgovoran za svaku neisporuku digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ako je Prodavatelj bio dužan isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu bez nepotrebne odgode nakon sklapanja ugovora.

Ako je ugovorom predviđena jednokratna isporuka ili niz pojedinačnih isporuka, Prodavatelj je odgovoran za svaku neusklađenost koja postoji u trenutku isporuke.

Prodavatelj odgovara za neusklađenost dvije godine od trenutka isporuke.

Prodavatelj je dužan osigurati da potrošač bude obaviješten o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja, koja su potrebna kako bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga ostali usklađeni te da mu se ta ažuriranja isporučuju, tijekom razdoblja:

 1. a) unutar kojeg se digitalni sadržaj ili digitalna usluga moraju isporučivati u skladu s ugovorom, ako je ugovorom predviđena kontinuirana isporuka tijekom određenog razdoblja ili
 2. b) unutar kojeg potrošač to može razumno očekivati s obzirom na vrstu i svrhu digitalnog sadržaja ili digitalne usluge i uzimajući u obzir okolnosti i prirodu ugovora, ako je ugovorom predviđena jednokratna isporuka ili niz pojedinačnih isporuka.

Ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije, digitalni sadržaj ili digitalna usluga isporučuju se u najnovijoj verziji koja je bila dostupna u trenutku sklapanja ugovora.

Jednostrani raskid ugovora i povrat

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora jer je:

 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Svaki iznos koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu zbog sniženja cijene ili raskida ugovora vraća se bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je trgovac obaviješten o zahtjevu za sniženjem cijene ili raskidom ugovora.

Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog iznosa istim sredstvom plaćanja koje je kupac upotrijebio pri plaćanju digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, osim ako kupac izrijekom ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Prodavatelj Kupcu ne zaračunava nikakvu naknadu za povrat plaćenog iznosa.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).

Elektronska poveznica na Platformu za ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.instrukcijezasve.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.instrukcijezasve.hr u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.instrukcijezasve.hr na drugim web stranicama je zabranjena.
 2. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 3. Kada Prodavatelj odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti korištenja u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu: Pirax, Mirna 9, 10040 Zagreb – Dubrava ili:

Opći uvjeti poslovanje u webshopu u PDF formatu