Pravila privatnosti

Instrukcije Za Sve plavi logo

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić, Mirna 9, 10040 Zagreb – Dubrava (dalje u tekstu: Pirax), upisano u Obrtni registar pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 97729159, kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Pirax prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su dostupni korištenjem web stranice: www.instrukcijezasve.hr.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi Pirax, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Pirax-u sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Pirax je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Pirax je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Pirax kao pružatelj usluga web stranice www.instrukcijezasve.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

 • Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić
 • Mirna 9
 • 10040 Zagreb – Dubrava 
 • OIB: 20236919651

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 1. prilikom vaše registracije Pirax će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i dr.
 2. u trenutku kada pristupite stranici www.instrukcijezasve.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 3. kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za izvršenje usluga po izboru kupca  na www.instrukcijezasve.hr. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Za kupnju su svakako nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, e-mail adresi, načinu plaćanja (internet bankarstvo i KEKS Pay).
 4. Stvaranje korisničkog računa i upravljanje njime. Informacije se prikupljaju prilikom stvaranja korisničkog računa na web-mjestu www.instrukcijezasve.hr prilikom prijave putem društvenih mreža i online putem. Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati: ime i prezime; adresu e-pošte, korisničko ime i zaporku i dr.
 5. prilikom stvaranja korisničkog računa na web-mjestu www.instrukcijezasve.hr svaki registrirani korisnik prihvaća da se njegovi podaci koriste za obavijest o statusu njihova oglasa (uskoro isticanje oglasa, podaci o oglasu i sl.), kao i o promjenama istih. Za neke obavijesti (promocije i sl.) će se koristiti MailChimp servis (ukoliko korisnik to ne želi, može se obratiti na info@instrukcijezasve.hr kako bi ga se uklonilo s liste primatelja obavijesti), a za neke druge obavijesti (istek oglasa i sl.) će se koristiti automatiziran email od strane samog sustava na kojem je programirano web-mjesto www.instrukcijezasve.hr.
 6. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.instrukcijezasve.hr koje su vam prikazane,
 7. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 8. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.

Pirax preporuča svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom svakih šest mjeseci).

Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@instrukcijezasve.hr  ili na adresu Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić, Mirna 9, 10040 Zagreb – Dubrava. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada naručite usluge od nas, kada ispunite anketu o našim uslugama i dr.).

Ukoliko registrirani korisnik objavi neprikladan sadržaj u obliku Oglasa na portalu Instrukcije Za Sve, Pirax zadržava pravo uklanjanja tog sadržaja i blokiranje tog računa s kojega je napisan neprikladan oglas.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

Pirax u trenutku plaćanja na stranici www.instrukcijezasve.hr kao uvjet plaćanja usluga korištenjem KEKS Pay aplikacije (skeniranje generiranog QR koda) ili internet bankarstvom traži od kupca unos podataka za plaćanje ili skeniranje generiranog 2D barkoda za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (internet bankarstvom), ugovornih partnera Pirax-a kao Izvršitelja obrade ili samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova ne dijele se ni sa kime.

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada naručite određene usluge ili kada želite biti naš registrirani korisnik. 

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Pirax i pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime te e-mail adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke digitalnih usluga.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici www.instrukcijezasve.hr
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • u statističke svrhe, provedbu administracijskih zadataka, rješavanje problema
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Pirax zatražiti sljedeće:

 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
Imate pravo dobiti od Pirax potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka
Imate pravo ishoditi od Pirax ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
 • zatražiti brisanje osobnih podataka
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Pirax bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.

Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 • ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od Pirax ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja Pirax.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Pirax na e-mail: info@instrukcijezasve.hr ili na adresu Pirax obrt za informatičke usluge, vl. Matej Franjić, Mirna 9, 10040 Zagreb – Dubrava.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Pirax razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Pirax će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju Pirax na čuvanje podataka.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li Pirax podatke s trećim osobama?

Pirax surađuje s drugim društvima. Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun Pirax-a. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će Pirax zadržati vaše osobne podatke?

Pirax neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke o računima čuvati 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući nas na mail: info@instrukcijezasve.hr.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za ispunjenje prava i obveza, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite usluge od nas).

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Pirax koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Pirax prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.instrukcijezasve.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Pirax nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Pirax prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Pirax odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Pirax-a imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Pirax ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Pirax koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a i Google usluga, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINEhttps://www.facebook.com/policy.php
INSTAGRAM ONLINEhttps://help.instagram.com/519522125107875
GOOGLE ONLINEhttps://policies.google.com/privacy?hl=en-US

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a i/ili Google-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:https://hr-hr.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA GOOGLE:

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

Kontakt službenika za zaštitu podataka:https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Google-a ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Korištenjem našeg portala slažete se da mi, Microsoft Clarity i Microsoft Advertising možemo bilježiti kako koristite naš portal i komunicirate s njim putem metrike ponašanja, toplinskih karti i ponavljanja sesije kako bismo poboljšali naš portal. Podaci o korištenju web stranice bilježe se pomoću kolačića prve i treće strane i drugih tehnologija za praćenje kako bi se utvrdila popularnost proizvoda/usluga i online aktivnosti. Osim toga, ove informacije koristimo za optimizaciju web stranice, prijevare/sigurnosne svrhe i oglašavanje. Za više informacija o tome kako Microsoft prikuplja i koristi vaše podatke, posjetite Microsoftovu izjavu o privatnosti.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.
Pirax zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.